Meditimi
  Filozofia
  Shendeti
  Linke
  Libra
  Joga

   
             
          

                

Kush Jemi

Ananda Marga eshte nje organizate sociale dhe shpirterore e themeluar ne Indi ne vitin 1955 dhe Shrii Shrii Anandamurti (P.R. Sarkar). Misioni i Ananda Margas eshte te ndihmoje individet te arrijne vete-realizimin dhe te ndertojne nje strukture shoqerore ne te cilen mund te plotesohen te gjitha nevojat fizike, mendore dhe shpirterore te njerezve.

 Ananda Marga kontribon ne procesin e zhvillimit individual duke siguruar mesimin e meditimit dhe praktikave te tjera te Jogas.

 Ananda Marga punon per krijimin e nje shoqerie me te mire me ane te sherbimeve sociale ne fushen e arsimimit, ndihmes ne rastet e fatkeqsive, zhvillimi rural dhe shendetit.

Aktivitetet e Ananda Margas ne Shqiperi kane filluar ne vitin 1995. Sot ne kemi nje qender ne Tirane ku jepen mesime meditimi, te Jogas dhe mesime Filozofie. Pervec kesaj anetaret e Ananda Magras morren pjese ne programet e ndihmes ndaj refugjateve kosovare dhe vazhdojne edhe sot te ofrojne sherbime sociale ndermjet Aktiviteteve te AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team)

 

Ananda Marga,  rruga "Kongresi i Permetit" Pal. 79, Shk. 6, Apt. 52. Tel 226825, e-mail anandamarga.al@amps.org